Aleksandra Kisielewska – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji. Adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Wpisana jest również na Listę Arbitrów Zawodowych przy Sądzie Arbitrażowym Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.