Adwokat Dariusz Lubiński jest założycielem Kancelarii i kieruje jej pracami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, posiada także bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i osoby prawne.

Adwokat Dariusz Lubiński ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. Na studiach, jako specjalizację, wybrał: prawo cywilne i prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku asystenta, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym również postępowania egzekucyjnego w administracji. Aplikację adwokacką odbywał w okręgu Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Po zdaniu egzaminu adwokackiego prowadzi praktykę prawniczą w ramach indywidualną Kancelarii Adwokackiej. Pasją Dariusza Lubińskiego są skoki spadochronowe (jest on członkiem Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu), nurkowanie (posiada uprawnienia nurka drugiego stopnia), biegi maratońskie oraz wspinaczka wysokogórska.