Przepisy zapewniają każdej osobie zatrzymanej przez policję możliwość kontaktu ze swoim adwokatem, a prawo do obrony przysługuje oskarżonemu na wszystkich etapach postępowania sądowego. Nasza kancelaria prawna zajmuje się prowadzeniem spraw karnych zarówno z zakresu prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Reprezentujemy Klientów przed sądem i doradzamy najlepsze rozwiązania w krytycznych sytuacjach, udzielając pełnej pomocy w sprawach karnych.

Sprawy karne Bydgoszcz – kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Kancelaria Adwokacka Dariusza Lubińskiego specjalizuje się w prawie karnym. Pomagamy naszym Klientom podczas tymczasowego aresztowania, na każdym etapie postępowania przygotowawczego oraz reprezentujemy ich przed sądami wszelkich instancji. Nasze usługi realizujemy z należytą starannością, aby każda osoba otrzymała stosowną pomoc prawną i mogła skutecznie walczyć o swoje dobre imię przed sądem.

Oferta kancelarii jest skierowana również do osób, które zostały już pozbawione wolności i przebywają na terenie więzienia. Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach karnych wykonawczych i podejmujemy wszelkie starania, aby uzyskać wyrok uniewinniający lub jak najniższy wymiar kary.

Adwokat od prawa karnego świadczy usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji w:

  • sprawach o wykroczenia,
  • sprawach karnych, karno-gospodarczych i karnoskarbowych,
  • w sprawach o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze lub odroczenie wykonania kary,
  • w procesach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych,
  • sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania karnego,
  • sprawach karnych na terenie Polski dotyczących osób przebywających za granicą,
  • postępowaniach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych.

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może też występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Niezależnie od tego, czy postępowanie dotyczy kradzieży, czy też poważnego przestępstwa prawnik będzie Ci towarzyszył podczas wszystkich czynności procesowych i dopilnuje, aby przedstawiciele organów państwowych przestrzegali Twoich praw.

Prawo karne – jak wygląda współpraca?

Nasza kancelaria prawna reprezentuje osoby podejrzane, oskarżone i poszkodowane. Prawnik pomoże Ci w uzyskaniu nawiązki, odszkodowania lub zadośćuczynienia należnego za szkody, lub krzywdy, które powstały na skutek wypadku lub w wyniku przestępstwa. W ramach współpracy udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma i wnioski formalne oraz omawiamy z Klientem taktykę procesową. Dobry adwokat może też sporządzić zażalenie na postanowienia i czynności procesowe organów ścigania, wnieść apelację i kasację lub przygotować wniosek o wznowienie postępowania.

Rolą adwokata jest także przewidywanie konsekwencji podjętych działań i planowanie długofalowych strategii dla Klientów. Nasza kancelaria adwokacka od lat z powodzeniem obsługuje również firmy, które występują przeciwko nierzetelnym kontrahentom. Profesjonalne usługi z zakresu prawa karnego to doskonały sposób na zabezpieczenie interesów Twojego przedsiębiorstwa.

Adwokat od spraw karnych — postaw na profesjonalizm i doświadczenie

Sprawy karne zawsze wywołują spore emocje. Od wyroku może zależeć Twoje życie i zdrowie. Dlatego nie warto zostawiać swojego losu przypadkowi. W naszej kancelarii uzyskasz kompleksową pomoc. Wykorzystamy wszystkie możliwości prawne, aby poprawić Twoja aktualną sytuację. Jako adwokaci, cieszymy się doskonałymi opiniami i mamy na koncie wiele wygranych spraw. Z naszą pomocą pokonasz wszelkie przeciwności losu.