http://Wieloletnia%20praktyka%20sądowa
Wieloletnia praktyka sądowa
Więcej
http://Twoja%20sprawa%20jest%20dla%20nas%20ważna
Twoja sprawa jest dla nas ważna
Więcej
http://Pewność%20i%20zaufanie
Pewność i zaufanie
Więcej
http://Doświadczony%20zespół
Doświadczony zespół
Więcej
O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka mieści się w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 9/1. Z uwagi na lokalizację działalność firmy obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego, koncentrując się szczególnie na takich miastach jak: Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Nakło nad Notecią, Grudziądz. Rozbudowana sieć współpracowników na ternie innych województw, pozwala prawnikom przyjmować zlecenia również z innych regionów Polski. Świadczymy także porady prawne, a usługi realizujemy przy zachowaniu współpracy z takimi podmiotami jak: licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, radcy prawni.  

Informacje dotyczące pełnego zakresu usług zamieszczone zostały na stronie internetowej. Każdy przypadek jest jednak uwarunkowany przez wiele czynników, dlatego celem ustalenia szczegółów należy kontaktować się osobiście, mailowo bądź telefonicznie.

Obligatio est iuris vinculuZobowiązanie tworzy więź prawną
Ignorantia iuris nocetNieznajomość prawa szkodzi
Pacta sunt servandaUmów należy dotrzymywać
In dubio pro reoW razie wątpliwości na korzyść oskarżonego
Verba volant, scripta manetSłowa ulatują, pismo pozostaje
Qui non appellat, approbare videtur sententiamKto się nie odwołuje, ten akceptuje wyrok
Qui non negat, fateturKto nie zaprzecza, ten się przyznaje
Accusare nemo se debetNikt nie musi oskarżać siebie samego
Audiatur et altera parsNależy wysłuchać także drugiej strony
Cedant arma togae.Niech oręż ustąpi przed togą
Da mihi factum, dabo tibi ius.Podaj mi fakty, a podam ci prawo.
Hominem causa omne ius constitutum sit.Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Fatetur facinus, qui iudicium fugit.Przyznaje się do przestępstwa ten, kto unika sądu.
Ius civile vigilantibus scriptum est.Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych
Ius est ars boni et aequi.Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
In poenalibus causis benignius interpretandum est.W sprawach karnych należy stosować łagodniejszą interpretację
Mora trahit periculumZwłoka pociąga za sobą ryzyko

Profil Kancelarii

Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowaną obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym:

 • obroną w sprawach karnych,
 • Europejskim Nakazem Aresztowania,
 • prawami rozwodowymi i rodzinnymi,
 • prowadzeniem spraw sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym prawem rzeczowym, spadkowym, zobowiązaniami,
 • dochodzeniem należności,
 • obsługą prawną przedsiębiorców.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie na salach rozpraw.

Zakres usług

Kancelaria adwokata Dariusza Lubińskiego zajmuje się szeroko pojmowaną obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym:

 • obroną w najpoważniejszych sprawach karnych, posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu najpoważniejszych sprawa karnych na terenie regionu ale także Polski, w szczególności w obronie w procesach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, sprawach narkotykowych, wypadkach komunikacyjnych;
 • prowadzeniem spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w szczególności reprezentujemy naszych klientów w toku:
 • postępowania ekstradycyjnego oraz postępowania wywołanego wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania przed polskimi sądami i organami wymiaru sprawiedliwości;
 • udzielamy także pomocy prawnej osobom przebywającym za granicą w prowadzeniu spraw karnych na terenie Polski, w tym również związanych z wykonaniem już orzeczonej kary;
 • prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych;
 • prowadzeniem spraw sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, prowadzeniem spraw o zasiedzenie, dotyczących współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, o wykonanie umów i roszczenia związane z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, roszczenia z zakresu prawa bankowego, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych;
 • sprawami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi/strong>, w szczególności sprawami dotyczącymi statusu cudzoziemców w Polsce,
 • doradztwem prawnym - udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawach wyżej wymienionych;
 • przygotowaniem umów i prowadzeniem negocjacji;
 • obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności:
  • dochodzeniem należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
  • obsługą prawna w zakresie bieżących spraw spółek,
  • prowadzeniem spraw między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką,
  • sporządzaniem umów na potrzeby działalności i funkcjonowania przedsiębiorców.

  W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna wliczona jest w koszt prowadzenia sprawy.

 • Nota biograficzna

  bydgoszcz-dariusz-lubinski-1

  Adwokat Dariusz Lubiński jest założycielem Kancelarii i kieruje jej pracami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, posiada także bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.

  Adwokat Dariusz Lubiński ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. Na studiach, jako specjalizację, wybrał: prawo cywilne i prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego. Był wieloletnim pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na stanowisku asystenta, gdzie prowadził zajęcia ze studentami m.in. z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Aplikację adwokacką odbywał w okręgu Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Po zdaniu egzaminu adwokackiego prowadzi praktykę prawniczą w ramach indywidualną Kancelarii Adwokackiej.

  Pasją Dariusza Lubińskiego są skoki spadochronowe (wykonał kilkaset skoków spadochronowych samodzielnie, jak i także w formacjach), nurkowanie (posiada uprawnienia nurka drugiego stopnia), biegi maratońskie, wspinaczka wysokogórska. Bierze także udział w zawodach triathlonowych.

  Nasz zespół

  Kancelarię adwokata Dariusza Lubińskiego tworzy zespół partnerów i współpracowników z wieloletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym na salach rozpraw, jak i także przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.
  Zespół składa się z adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów.

  W zależności od potrzeb konkretnej sprawy bierze w niej udział wskazany współpracownik, który pod osobistym kierownictwem mecenasa Lubińskiego prowadzi klienta. Oznacza to, iż poszczególne etapy prac realizowane są przez prawników o odpowiednim poziomie doświadczenia oraz zawsze koordynowane przez adwokata Dariusza Lubińskiego.


  Przy realizacji konkretnych zleceń tworzymy zespoły w taki sposób, aby osiągnąć najwyższy poziom świadczonych usług.
  Adw. Dariusz Lubiński
  Adw. Dariusz Lubiński
  Adwokat Dariusz Lubiński jest założycielem Kancelarii i kieruje jej pracami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako o...
  Maciej Mrówczyński
  Maciej Mrówczyński
  Maciej Mrówczyński – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji. Radca prawny p...
  Maciej Pencerzyński
  Maciej Pencerzyński
  Maciej Pencerzyński - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji. Radca prawny ...
  Zuzanna Tatkowska
  Zuzanna Tatkowska
  Zuzanna Tatkowska - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i A...

  Zapraszamy do kontaktu