Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest pomoc osobom nieradzącym sobie ze spłatą zadłużenia. Ogłosić upadłość konsumencką mogą jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania, analizujemy ich sytuację finansową i doradzamy najlepsze możliwe rozwiązania.

Upadłość konsumencka Bydgoszcz – kto może ją ogłosić?

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej daje ustawa o prawie upadłościowym z 28.02.2003 r. (t.j. Dz. U. z 18.06.2020 r., poz. 1228). O niewypłacalności konsumenta mówimy wtedy, gdy jego zobowiązania finansowe znacząco przewyższają uzyskiwane dochody. Taka osoba nie jest w stanie na bieżąco spłacać zadłużenia, co powoduje powstawanie odsetek lub może prowadzić do zaciągania kolejnych długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to skuteczny sposób na przerwanie spirali zadłużenia. Jednocześnie warto pamiętać, że postępowanie upadłościowe niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji, dlatego powinno być traktowane przez dłużnika jako ostateczność.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednak ustawodawca postanowił ułatwić wychodzenie z długów również przedsiębiorcom. Dlatego przedsiębiorca może wnieść o upadłość konsumencką pod warunkiem, że wcześniej zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Zamknięcie firmy powoduje, że przedsiębiorca automatycznie staje się konsumentem i może korzystać z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym niezbędnym krokiem w kierunku oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego w okręgu miejsca zamieszkania konsumenta. Sporządzanie wniosku jest dosyć pracochłonne i wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalnych. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek jest prawidłowo skonstruowany, skorzystaj z pomocy adwokata od upadłości konsumenckiej. W ramach współpracy zajmiemy się między innymi:

  • analizą sytuacji finansowej dłużnika,
  • ustaleniem listy wierzycieli i przysługujących im wierzytelności,
  • pomocą w przygotowaniu spisu zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
  • przygotowaniem planu spłaty,
  • sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami,
  • wsparciem dłużnika w relacji z syndykiem i sędzią-komisarzem,
  • przygotowaniem pism procesowych,
  • reprezentowaniem dłużnika przed sądem upadłościowym i wierzycielami.

Dobry adwokat zadba o to, aby Twój wniosek był właściwie umotywowany. Rolą prawnika jest również uświadomienie klienta, jakie konsekwencje niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz jak należy postępować, aby zwiększyć swoje szanse na umorzenie postępowań egzekucyjnych. Z naszą pomocą sprawnie przejdziesz przez cały proces oddłużania i rozpoczniesz nowe życie, wolne od długów.

Jak wyglądają procedury po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikom spłaty swoich zobowiązań wobec wierzycieli, aby mogli wrócić do normalnego życia. Dlatego opłaty sądowe w tym przypadku są bardzo niskie i wynoszą jedynie 30 zł. Decyzję o upadłości konsumenckiej wydaje sąd, który wyznacza syndyka, czyli osobę, która zarządza majątkiem upadłego i dokonuje podziału funduszy między wierzycieli. Sprzedaż majątku upadłego obejmuje wszystkie wartościowe przedmioty należące do konsumenta z wyłączeniem rzeczy pierwszej potrzeby. Na liście mogą znaleźć się nieruchomości, samochody sprzęt RTV i AGD oraz inne przedmioty, które nie są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pomoc prawna w sprawach o upadłość konsumencką

W toku postępowania upadłościowego wszystkie działania podejmowane przez konsumenta mogą wpływać na decyzję sądu. Dlatego dłużnik nie powinien niczego zatajać przed sądem i musi też ściśle stosować się do przepisów prawa. W trakcie tego procesu pomoc prawnika może okazać się nieoceniona. W naszej kancelarii prawnej dokładnie przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy Ci, co powinieneś zrobić, aby uzyskać oczekiwany rezultat w postaci umorzenia części lub całości długów.

W naszej kancelarii zatrudniamy najlepszych adwokatów z Bydgoszczy, którzy cieszą się bardzo dobrymi opiniami w środowisku prawniczym. Zaufało nam już wielu klientów, którzy nie byli w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych w terminie. Pomożemy Ci wyjść ze spirali długów oraz zadbamy o to, aby plan spłaty wierzycieli był dla Ciebie korzystny i możliwy do zrealizowania. Zapraszamy do współpracy!